آزمون آیین نامه اصلی 10

آزمون آیین نامه اصلی شماره:  سال 1401

آزمون آنلاین آیین‌ نامه رانندگی شماره 10، آزمون دهندگان محترم لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات آزمون آیین نامه شماره : 10 پاسخ دهید.

بعد از اتمام زمان آزمون نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی برای شما قابل مشاهده خواهد بود .

نمونه سوالات آیین نامه ای که تهیه کرده ایم آمادگی شما را در روز امتحان تضمین میکند.

خودتان را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

✅کیفیت طراحی سوالات: عالی

✅ تعداد سوالات آزمون: 30 سوال

✅ مدت زمان پاسخگویی: 20 دقیقه

به هنگام رانندگی درطول روز و در شرایط هوای مه آلود چکار باید انجام دهید؟

درست! غلط !

معنی تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

تابلوی شکل زیر جزو تابلو های …………..و معنی …………..می باشد.

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

حساس و تنظیم نبودن ترمز پائی جزء جرائم رانندگی میباشد ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

کدام یک از تابلوهای زیر به معنای ممنوع بودن عبور وسایل نقلیه موتوری است ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

در تابلو علائم عبور و مرور رنگ قرمز به معنی …………….و تابلو مستطیل قائم معمولا برای ……و ……..استفاده میشود.

درست! غلط !

تابلوهای با زمینه قهوه ای نشانگر چه چیز هستند ؟

درست! غلط !

در مواقع طوفانی ؛در کدامیک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید؟

درست! غلط !

اگر مجبور شوید در مه رانندگی کنید کدام عامل زیر را باید بازدید نمائید؟

درست! غلط !

حق تقدم عبور عبارت است از :

درست! غلط !

مفهوم تابلو شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید ؟

درست! غلط !

برای تنظیم صندلی کدامیک از شرایط ذیل باید مهیا گردد ؟

درست! غلط !

حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در …………… است

درست! غلط !

در کدامیک از موارد زیر نباید دنده عقب گرفت ؟

درست! غلط !

رنگ تابلو در بزرگراهها و آزاد راهها به ترتیب . . . .

درست! غلط !

برروی جاده خیس ترمز میکنید وسیله شما شروع به لغزش می کند اولین کاری که باید انجام دهید چیست؟

درست! غلط !

رنگ تابلوهای راهنمای مسیر در بزرگراهها چیست ؟

درست! غلط !

چه عاملی میتواند خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن در موقع تصادف را کاهش دهد

درست! غلط !

در حریم تابلوی ایستادن ممنوع فقط می توان

درست! غلط !

در راه بدون جدول کناری و پارک در سر بالایی ……………

درست! غلط !

کلاچ گرفتن باعث کدامیک از موارد زیر می شود ؟

درست! غلط !

در حین رانندگی در صورت برخورد به موارد اضطراری کدامیک از اقدامات زیر را میبایست انجام داد؟

درست! غلط !

چرا سبقت گرفتن از کامیون طویل ( کشنده و یدک ) خطرناک تر از سبقت گرفتن از یک اتومبیل معمولی است ؟

درست! غلط !

در تصویرشکل زیر به دنبال کامیون به تقاطع میرسید . کامیون با دادن علامت قصد گردش به راست را دارد . ولی به سمت چپ متمایل میشود . چکار باید انجام داد ؟

درست! غلط !

هنگام دنده عقب گرفتن اتومبیل به علتی قادر به دیدن پشت سر خود نیستید ٬ چکار باید بکنید ؟

درست! غلط !

پیمایش به بالا