آزمون آیین نامه اصلی 12

آزمون آیین نامه اصلی شماره:  سال 1401

آزمون آنلاین آیین‌ نامه رانندگی شماره 12، آزمون دهندگان محترم لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات آزمون آیین نامه شماره : 12 پاسخ دهید.

بعد از اتمام زمان آزمون نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی برای شما قابل مشاهده خواهد بود .

نمونه سوالات آیین نامه ای که تهیه کرده ایم آمادگی شما را در روز امتحان تضمین میکند.

خودتان را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

✅کیفیت طراحی سوالات: عالی

✅ تعداد سوالات آزمون: 30 سوال

✅ مدت زمان پاسخگویی: 20 دقیقه

مطابق قانون کدامیک از گزینه های زیر در برابر دیگر سرنشینان مسئولیت دارد ؟

درست! غلط !

اگر چراغ های جلوی وسیله نقلیه معیوب باشد …

درست! غلط !

کدام یک از گزینه های زیر روش صحیح ترمز کردن است ؟

درست! غلط !

از روی خط مقطع وسط خیابان ……..

درست! غلط !

کم بودن باد لاستیک بر کدام مورد ذیل تاثیر می گذارد ؟

درست! غلط !

رانندگان وسایل نقلیه امدادی در چه مواردی مجاز به استفاده از سوت خطر آژیر وزنگ مخصوص و چراغ گردان می باشند ؟

درست! غلط !

در هنگام رسیدن به گذرگاه هم سطح راه آهن چه اقدامی لازم است ؟

درست! غلط !

باد لاستیک چرخ ها را چه زمانی باید تنظیم کرد ؟

درست! غلط !

اگر تریلر پشت اتومبیل به طرفین متمایل شد چه کار باید کرد ؟

درست! غلط !

چرا کامیون های بزرگ در زمان گردش به راست به سمت چپ متمایل می شوند ؟

درست! غلط !

کدامیک از اشکالات زیر خطر تصادف پشت سر را افزایش می دهد ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

پایین بودن سطح کدامیک از موارد زیر می تواند منجر به حادثه شود ؟

درست! غلط !

کدامیک از موارد زیر علت تصادف با اتومبیل جلویی است ؟

درست! غلط !

زمانیکه به دنبال یک کامیون در حال گردش به راست و وارد شدن به یک جاده باریک است چه اقدامی باید انجام داد ؟

درست! غلط !

هنگام نزدیک شدن به پیچ تند در شرایط جاده خیس و یخبندان کدامیک از موارد زیر باید رعایت شود ؟

درست! غلط !

حرکت با سرعت کم که موجب کندی عبور و مرور می گردد …

درست! غلط !

برای پارک کردن در کنار خیابان حق تقدم با وسیله ای است که :

درست! غلط !

فاصله قبل و بعد از تونل ها برای سبقت گرفتن چند متر است ؟

درست! غلط !

کدامیک از موارد زیر مربوط به استفاده از باند سمت چپ در آزاد راه می باشد ؟

درست! غلط !

در تقاطع برای گردش به راست …

درست! غلط !

در هنگام مشاهده چراغ زرد چشمک زن چه اقدامی باید انجام داد ؟

درست! غلط !

در زمانیکه قصد گردش به چپ و یا راست را دارید از چه فاصله ای باید راهنما بزنید ؟

درست! غلط !

راهی که ارتباط بین خیابان های جمع و پخش کننده و بزرگراه ها را برقرار می کند چه نام دارد ؟

درست! غلط !

به هنگام خروج از پارک چه اعمالی باید انجام داد ؟

درست! غلط !

با شنیدن صدای آژیر وسایل نقلیه امدادی چه می کنید ؟

درست! غلط !

سبقت گرفتن در کدامیک از موارد زیر ممنوع است ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

در تصویر زیر حق تقدم عبور با کدام اتومبیل است ؟

درست! غلط !

در تقاطع شکل زیر حق تقدم با کدام اتومبیل است ؟

درست! غلط !

آزمون آیین نامه اصلی 12-12
پیمایش به بالا