آزمون آیین نامه اصلی 13

آزمون آیین نامه اصلی شماره:  سال 1401

آزمون آنلاین آیین‌ نامه رانندگی شماره 13، آزمون دهندگان محترم لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات آزمون آیین نامه شماره : 13 پاسخ دهید.

بعد از اتمام زمان آزمون نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی برای شما قابل مشاهده خواهد بود .

نمونه سوالات آیین نامه ای که تهیه کرده ایم آمادگی شما را در روز امتحان تضمین میکند.

خودتان را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

✅کیفیت طراحی سوالات: عالی

✅ تعداد سوالات آزمون: 30 سوال

✅ مدت زمان پاسخگویی: 20 دقیقه

شکستگی جلوبندی چه مشکلی را ایجاد می کنید ؟

درست! غلط !

وظیفه روغن ترمز چیست ؟

درست! غلط !

زمان تعویض تسمه تایم چقدر می باشد؟

درست! غلط !

سطح روغن موتور اتومبیل هر چند وقت یکبار باید بررسی گردد ؟

درست! غلط !

وظیفه قطع و وصل کردن مدار آب از موتور به رادیاتور را به عهده دارد .

درست! غلط !

کنیستر جزو سیستم ……………به موتور محسوب می شود وعمر مفید آن ………می باشد .

درست! غلط !

از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود ؟

درست! غلط !

در کدام حالت نیرویی به پشت چرخ های محرک منتقل نخواهد شد ؟

درست! غلط !

کدامیک از موارد زیر از مزیت های ترمز ABS می باشد ؟

درست! غلط !

پاسخ صحیح نقطه چین کدام گزینه می باشد ؟ ترمز دستی……………………و به ترمز پایی …………………….می گویند؟

درست! غلط !

معیوب بودن سیستم تعلیق خودرو باعث چه می شود ؟

درست! غلط !

علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکل ترسیم می شود ؟

درست! غلط !

در ترمز ضد قفل برای ترمز گیری باید پا را به صورت ……روی پدال ترمز فشرد .

درست! غلط !

اهرم دنده به طور مستقیم با کدام قسمت ارتباط دارد ؟

درست! غلط !

این وسیله وظیفه آن ممانعت از ورود ذرات گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور و فضای احتراق می باشد .

درست! غلط !

وظیفه ………ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو است .

درست! غلط !

سویچ استارت در خودرو چند حالت دارد ؟

لطفا 2 پاسخ درست را انتخاب کنید

درست! غلط !

انتقال نیرو در سیستم ترمز پایی توسط ……………انجام میشود .

درست! غلط !

وظیفه ………..به گردش در آوردن آب داخل پوسته موتور و اطراف سیلندرها می باشد.

درست! غلط !

انتقال نیرو در سیستم ترمز دستی توسط ……انجام می شود.

درست! غلط !

در زمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن باید مورد بررسی قرار گیرد ؟

درست! غلط !

در تنظیم صندلی عدم تسلط کافی بر تجهیزات کنترلی باعث میشود تا …

درست! غلط !

وظیفه بافلر در اتومبیل چیست ؟

درست! غلط !

کدام ابزار در خودرو صحت یا عدم سلامت بخش های مهمی همچون جلوبندی و وضعیت فرمان پذیری را آشکار می کند ؟

درست! غلط !

منظور از علامت R بر روی دسته دنده چیست ؟

درست! غلط !

لرزش غربیلک فرمان در سرعت های بالا نشانه چیست ؟

درست! غلط !

ترمز دستی به عنوان ترمز ……….شناخته میشود .

درست! غلط !

کاتالیست به چه منظوری تعویض می گردد؟

درست! غلط !

مبدل کاتالیستی در کجا قرار دارد و چه کاری انجام می دهد؟

درست! غلط !

از پای راست برای کنترل کدام پدال استفاده می شود ؟

درست! غلط !

آزمون آیین نامه اصلی 13-13
پیمایش به بالا