آزمون آیین نامه اصلی شماره:  سال 1401

آزمون آنلاین آیین‌ نامه رانندگی شماره 14، آزمون دهندگان محترم لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات آزمون آیین نامه شماره : 14 پاسخ دهید.

بعد از اتمام زمان آزمون نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی برای شما قابل مشاهده خواهد بود .

نمونه سوالات آیین نامه ای که تهیه کرده ایم آمادگی شما را در روز امتحان تضمین میکند.

خودتان را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

✅کیفیت طراحی سوالات: عالی

✅ تعداد سوالات آزمون: 30 سوال

✅ مدت زمان پاسخگویی: 20 دقیقه

برای علامت دادن به منظوره گردش به راست در صورتیکه راهنمای شما خراب باشد دست خود را به کدام حالت باید جهت اطلاع سایر رانندگان حرکت دهید؟

درست! غلط !

اگر باد لاستیک زیاد باشد چه خطر هایی به دنبال دارد ؟

درست! غلط !

در تقاطع تصویر زیر حق تقدم را مشخص نمائید؟

درست! غلط !

تابلو به شکل مثلث به معنای تقاطع از کدام نوع تابلوها است؟

درست! غلط !

کدامیک از خطوطه زیر در طول راه کشیده میشود؟

درست! غلط !

فاصله زمانی ۲ ثانیه بین شما و وسیله نقلیه جلویی چه وقتی مناسب است ؟

درست! غلط !

در آزاد راهی لاستیک اتومبیل شما پنچر میشود چه کار میکنید؟

درست! غلط !

مهم ترین عامل تصادفات رانندگی چیست؟

درست! غلط !

در تقاطع شکل زیر کدام اتومبیل حق تقدم دارد ؟

درست! غلط !

معنی تابلوی شکل زیر چیست؟

درست! غلط !

حداکثر میزان سرعت در خیابانهای شریانی اصلی چند کیلومتر در ساعت است؟

درست! غلط !

معنی تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

معنی تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست؟

درست! غلط !

تابلو به معنای فقط گردش به راست مجاز میباشد به چه شکل نمایش داده میشود؟

درست! غلط !

هر باری که برروی باربند سقف اتومبیل حمل می شود باید؟

درست! غلط !

معنی تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلو شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

کدام یک از علائم زیر بر فرمان پلیس مقدم میباشد ؟

درست! غلط !

قانون و مقررات اولیه در هنگام حرکت کردن از منتها الیه سمت …………..می باشد مگر برای ………گرفتن

درست! غلط !

تابلوی دستوری و خدماتی در علائم عبور و مرور به چه شکل نشان داده میشود ؟

درست! غلط !

در ۳ راه تا چه فاصله ای توقف ممنوع میباشد ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

رانندگان وسیله نقلیه با دیدن چراغ چشمک زدن زرد در تقاطع و گذر گاه پیاده چه عملی را باید انجام دهند؟

درست! غلط !

در علائم عبور و مرور راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری به چه رنگی مشخص شده است؟

درست! غلط !

حق تقدم پارک در تصویر زیر برای کدام اتومبیل می باشد؟

درست! غلط !

شما چه زمانی چراغ هشدار دهنده خطر را روشن مینمایید؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی تصویر زیر چیست؟

درست! غلط !