آزمون آیین نامه اصلی 19

آزمون آیین نامه اصلی شماره:  سال 1401

آزمون آنلاین آیین‌ نامه رانندگی شماره 19، آزمون دهندگان محترم لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات آزمون آیین نامه شماره : 19 پاسخ دهید.

بعد از اتمام زمان آزمون نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی برای شما قابل مشاهده خواهد بود .

نمونه سوالات آیین نامه ای که تهیه کرده ایم آمادگی شما را در روز امتحان تضمین میکند.

خودتان را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

✅کیفیت طراحی سوالات: عالی

✅ تعداد سوالات آزمون: 30 سوال

✅ مدت زمان پاسخگویی: 20 دقیقه

کدامیک از کارهای زیر را نباید در پمپ بنزین انجام داد

درست! غلط !

آیا نشاندن کودکان در صندلی ردیف اول خودرو مناسب است؟

درست! غلط !

قانون اولیه در رانندگی حرکت از منتهی الیه سمت … است مگر برای …؟

درست! غلط !

نام تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

در سه راهها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه‌ای است که …؟

درست! غلط !

در یک منطقه شهری و مسکونی در حال حرکت هستید و به یک سرعت گیر نزدیک می‌شوید شما باید …؟

درست! غلط !

کدام گزینه در مورد یدک کشی نادرست است؟

درست! غلط !

در چه فاصله‌ای قبل و بعد از پیچها و تقاطع راه آهن سبقت گرفتن ممنوع است؟

درست! غلط !

اصلی‌ترین علت منحرف شدن خودرو به یک طرف در زمان ترمز گرفتن چیست؟

درست! غلط !

نام تابلوی شکل زیر چیست؟

درست! غلط !

کدامیک از اشکال زیر قصد متوقف کردن را به راننده نشان می دهد؟

درست! غلط !

کدام مورد باعث بهم خوردن تمرکز شما در حال رانندگی می‌شود؟

درست! غلط !

کدام تابلو بمعنی “ورود از دو طرف ممنوع” است؟

درست! غلط !

برای تغییر مسیر و تعویض خط حرکت چگونه باید عمل نمود؟

درست! غلط !

اگر به هنگام رانندگی در آزادراهها تایر خودرو پنچر شود چه باید کرد؟

درست! غلط !

اولین فردی که به محل تصادف می‌رسد کدام مورد را نباید انجام دهد؟

درست! غلط !

حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها در آزادراههای برون شهری … می‌باشد؟

درست! غلط !

نام تابلوی تصویر زیر چیست ؟

درست! غلط !

موقعی که اتومبیل خود را پارک می‌کنید نباید …؟

درست! غلط !

معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه شامل چه مواردی می‌شود؟

درست! غلط !

نام تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

به هنگام حرکت پشت یک خودرو بر روی جاده خیس فاصله زمانی با آن چقدر باید باشد؟

درست! غلط !

در تقاطع شکل زیر کدام اتومبیل حق تقدم دارد ؟

درست! غلط !

در جاده های پر ترافیکی، اتومبیلها و وسایل نقلیه دیگر پشت سر هم بطور فشرده در حرکت هستند چگونه از بروز حادثه جلوگیری کنید؟

درست! غلط !

نام تابلوی تصویر زیر چیست ؟

درست! غلط !

چرا در جاده پرترافیک باید از خودرو جلویی فاصله بیشتری گرفت؟

درست! غلط !

به هنگام عبور احشام از جاده‌ کدام مورد را باید انجام بدهید؟

درست! غلط !

در هنگام رانندگی و برخورد با موارد اضطراری انجام کدام موارد ضروری می‌باشد؟

درست! غلط !

با مشاهده چراغ چشمک زن زرد در تقاطع چه عملی را انجام می‌دهیم؟

درست! غلط !

در شکل زیر حق تقدم با کدام است؟

درست! غلط !

پیمایش به بالا