آزمون آیین نامه اصلی شماره: 2 سال 1401

آزمون آنلاین آیین‌ نامه رانندگی شماره 2، آزمون دهندگان محترم لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات آزمون آیین نامه شماره 2 پاسخ دهید.

بعد از اتمام زمان آزمون نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی برای شما قابل مشاهده خواهد بود.

نمونه سوالات آیین نامه که برای شما تهیه کرده ایم آمادگیتان را در روز امتحان تضمین می نماییم.

خودتان را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

آزمون آیین نامه اصلی 3

در بزرگراه اتومبیل شما دچار نقص فنی میشود برای هشدار به وسائط نقلیه دیگر تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟

درست! غلط !

در یک منطقه مسکونی و شهری در حال حرکت هستید، به یک سرعت گیر نزدیک میشوید .چکار می کنید؟

درست! غلط !

تنها برای انجام چه مواردی می توانید به رانندگان و عابرین با چراغ بزرگ علامت دهید؟

درست! غلط !

معنی تابلوی زیر چیست ؟

درست! غلط !

چرا نباید مدت زیادی پای خود را روی کلاج نگهدارید؟

درست! غلط !

معنی تابلوی زیر چیست ؟

درست! غلط !

چه موقع می توانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟

درست! غلط !

در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است؟

درست! غلط !

کدام مورد زیر علت تصادف با اتومبیل جلوئی است؟

درست! غلط !

در برخورد راه اصلی با فرعی حق تقدم عبور با کیست؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

درست! غلط !

کدام گزینه نشان دهنده ی تابلوی عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع میباشد ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلو زیر چیست ؟

درست! غلط !

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند وارد خیابان مجاور شوند حق تقدم با کدام است؟

درست! غلط !

گواهینامه رانندگی را بنا به در خواست چه کسی باید ارائه داد؟

درست! غلط !

در میدان ها حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟

درست! غلط !

پایین بودن کدام یک از موارد زیر می تواند منجر به حادثه شود؟

درست! غلط !

آیا رانندگان وسایل نقلیه امدادی در هنگام ماموریت مجاز به عبور از محل ممنوع می باشند؟

درست! غلط !

در چند متر مانده به پیچ ها سبقت ممنوع است؟

درست! غلط !

چرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیر ترند؟

درست! غلط !

اگر هنگام رانندگی در سراشیبی کلاج را پایین نگه داریم چه میشود؟

درست! غلط !

معنی تابلو زیر چیست ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

درست! غلط !

وقتی در خط عبوری که حرکت میکنید اتومبیل ها توقف کرده باشند و راه مسدود شده باشد چه کار باید کرد؟

درست! غلط !

موقعی که اتومبیل خود راپارک میکنید، نبایستی …

درست! غلط !

مفهوم خطوط شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

تابلوی شکل زیر به چه معناست ؟

درست! غلط !

حداکثر سرعت در جاده های اصلی برون شهری چند کیلومتر است؟

درست! غلط !

در گذرگاه پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی نداشته باشد حق تقدم عبور با کیست؟

درست! غلط !

حق تقدم عبور در تصویر زیر با کدام است ؟

درست! غلط !

آزمون آیین نامه اصلی 2-2