آزمون آیین نامه اصلی شماره: 3 سال 1401

آزمون آنلاین آیین‌ نامه رانندگی شماره 3، آزمون دهندگان محترم لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات آزمون آیین نامه شماره 3 پاسخ دهید.

بعد از اتمام زمان آزمون نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی برای شما قابل مشاهده خواهد بود.

نمونه سوالات آیین نامه که برای شما تهیه کرده ایم آمادگیتان را در روز امتحان تضمین می نماییم.

خودتان را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

آزمون آیین نامه اصلی 4

 

چه زمانی از چراغ هشدار دهنده ( فلاشر و چهار چراغ ) می توان استفاده نمود ؟

درست! غلط !

در شرایط غیر عادی مانند مواقع بارندگی و یخبندان و سرما کنترل و هدایت و توقف اتومبیل به کدام دلیل مشکل است؟

درست! غلط !

کدام یک گزینه های زیر صحیح می باشد؟

درست! غلط !

مفهوم تابلو زیر چیست ؟

درست! غلط !

شما به دنبال یک وسیله نقلیه دیگر بر روی یک جاده خیس رانندگی می کنید ، فاصله زمانی بین شما و اتومبیل جلویی چقدر باید باشد؟

درست! غلط !

هنگام رانندگی کدامیک از مدارک زیر را باید همراه داشته باشیم؟

درست! غلط !

در شرایط یخبندان مسافت توقف چند برابر افزایش می یابد؟

درست! غلط !

چرا رانندگی در شب سخت تر است؟

درست! غلط !

اگر هنگام رانندگی به افرادی همانند در شکل زیر مواجه شدید چه اقدمی باید انجام دهید؟

درست! غلط !

متداولترین نوع پارک در شهرها کدام است؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

کلاج گرفتن باعث کدامیک از موارد زیر میشود؟

درست! غلط !

سبقت گرفتن برای اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری……

درست! غلط !

تابلوی زیر چه مفهومی دارد؟

درست! غلط !

به هنگام ترکیدن لاستیک کدام مورد را باید انجام داد؟

درست! غلط !

تابلو زیر به چه معناست ؟

درست! غلط !

بی توجهی به علائم ومقررات رانندگی نشانه……

درست! غلط !

………… هنگام رانندگی ممنوع است

درست! غلط !

برای پارک کردن در کنار خیابان، حق تقدم با وسیله ای است که……

درست! غلط !

روشن بودن چراغ زرد در تقاطع به چه معناست؟

درست! غلط !

در تصویر شکل زیر حق تقدم عبور به ترتیب عبارت است از:

درست! غلط !

هوای گرم بر کدام قسمت خودرو اثر می گذارد؟

درست! غلط !

تابلو شکل زیر به چه معنا می باشد؟

درست! غلط !

در هنگام رانندگی در مه از نور….چراغ های جلو استفاده کنید

درست! غلط !

آزمون آیین نامه اصلی 3-3