آزمون آیین نامه اصلی 4

آزمون آیین نامه اصلی شماره: 4 سال 1401

آزمون آنلاین آیین‌ نامه رانندگی شماره 4، آزمون دهندگان محترم لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات آزمون آیین نامه شماره 4 پاسخ دهید.

بعد از اتمام زمان آزمون نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی برای شما قابل مشاهده خواهد بود.

نمونه سوالات آیین نامه که برای شما تهیه کرده ایم آمادگیتان را در روز امتحان تضمین می نماییم.

خودتان را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

آزمون آیین نامه اصلی 5

 

بر روی یک راه لغزنده قسمت عقب اتومبیل شما به سمت راست میلغزد،چکار باید انجام دهید؟

درست! غلط !

برای بهبود وضع ترافیک کدامیک از کارهای زیر را باید انجام داد؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

کدام گزینه نشان دهنده ی تابلوی عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع میباشد ؟

درست! غلط !

زمانی که در یک جاده دو طرفه در حال حرکت هستید و اتومبیلی بدون رعایت فاصله جلوی شما قرار گیرد چه اقدامی باید انجام دهید؟

درست! غلط !

تابلو خروج از آزاد راه ۳۰۰ متر کدام تابلو است؟

درست! غلط !

تابلوی مثلث متساوی الاضلاع نشسته روی قاعده برای…است

درست! غلط !

کدام یک از گزینه های زیر ناصحیح است؟

درست! غلط !

زمان رسیدن به محل تصادف چه اقداماتی باید انجام داد؟

درست! غلط !

آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی است؟

درست! غلط !

در تقاطع شکل زیر حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟

درست! غلط !

تابلو به شکل پنج گوشه با نقطه راس فوقانی برای……..می باشد.

درست! غلط !

حساس و میزان نبودن ترمز پائی….. و جزء جرایم رانندگی می باشد

درست! غلط !

مفهوم تابلو شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

خط…خط کشی عرضی است که در ورودی تقاطع و بمنظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذر گاه پیاده در سطح راه ترسیم میشود.

درست! غلط !

حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در………است

درست! غلط !

حق تقدم عبور عبارت است از……

درست! غلط !

تابلوی جاده باریک میشود کدام تابلوی زیر است ؟

درست! غلط !

چرا در سطح جاده های خیس ، برفی ، لغزنده باید از دنده سنگین استفاده کرد؟

درست! غلط !

مفهوم شکل زیر چیست؟

درست! غلط !

مفهوم شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

کدام گزینه در مورد حداقل فاصله طول ایمن با خودروی جلوئی در شرایط برف صحیح نمی باشد؟

درست! غلط !

مفهوم رنگ سیاه و سفید در علائم راهنمایی رانندگی چیست؟

درست! غلط !

تابلو جاده دو طرفه کدام است؟

درست! غلط !

در کدام محل نباید پارک کرد؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح است؟

درست! غلط !

دور زدن در کدام یک از موارد زیر ممنوع است؟

درست! غلط !

راننده اتومبیلی که به گذر گاه هم سطح راه آهن می رسد چه کار باید انجام دهد؟

درست! غلط !

آزمون آیین نامه اصلی 4-4

 

پیمایش به بالا