برای خرید بسته طلایی نمونه سوالات آیین نامه کافی است بر روی لینک خرید کلیک نمایید.

خرید بسته طلایی
0

آزمون ها

آزمون آیین نامه اصلی 13-13

{“questions”:{“gd939”:{“id”:”gd939″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/adriver.ir\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/\u0622\u0632\u0645\u0648\u0646-\u0622\u06cc\u06cc\u0646-\u0646\u0627\u0645\u0647-\u0627\u0635\u0644\u06cc-193-1.jpg”,”imageId”:”5138″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0634\u06a9\u0633\u062a\u06af\u06cc \u062c\u0644\u0648\u0628\u0646\u062f\u06cc \u0686\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f…

آزمون آیین نامه اصلی 12-12

{“questions”:{“mmyzy”:{“id”:”mmyzy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0631\u0627\u0647\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0628\u06cc\u0646 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0645\u0639 \u0648…

آزمون آیین نامه اصلی 11-11

{“questions”:{“qbenl”:{“id”:”qbenl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628 \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0632 \u0645\u06cc…

آزمون آیین نامه اصلی 10-10

{“questions”:{“zy34h”:{“id”:”zy34h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u062f\u0631 \u06a9\u062f\u0627\u0645\u06cc\u06a9 \u0627\u0632 \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u0632\u06cc\u0631 \u0646\u0628\u0627\u06cc\u062f \u062f\u0646\u062f\u0647 \u0639\u0642\u0628…

آزمون آیین نامه اصلی 9-9

{“questions”:{“bzi25”:{“id”:”bzi25″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u062a\u0627 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0628\u06cc\u0644 \u062c\u0644\u0648\u0626\u06cc…

آزمون آیین نامه اصلی 8-8

{“questions”:{“uatj7”:{“id”:”uatj7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0634\u0627\u0645\u0644 \u0686\u0647 \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a\u061f\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“89hnl”:{“id”:”89hnl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:” 1-\u062e\u0637\u0627\u06cc…

آزمون آیین نامه اصلی 7-7

{“questions”:{“zwyc6”:{“id”:”zwyc6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0642\u0628\u0644 \u0627\u0632 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0627\u062a\u0648\u0645\u0628\u06cc\u0644 \u0645\u0648\u0638\u0641 \u0627\u0633\u062a\u2026..\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“qh18m”:{“id”:”qh18m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:” \u0627\u0632…

آزمون آیین نامه اصلی 14-14

{“questions”:{“uyd1h”:{“id”:”uyd1h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/adriver.ir\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/\u0622\u0632\u0645\u0648\u0646-\u0622\u06cc\u06cc\u0646-\u0646\u0627\u0645\u0647-\u0627\u0635\u0644\u06cc-14-1.jpg”,”imageId”:”5048″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0645\u0639\u0646\u06cc \u062a\u0627\u0628\u0644\u0648\u06cc \u0634\u06a9\u0644 \u0632\u06cc\u0631 \u0686\u06cc\u0633\u062a\u061f”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“4f8lg”:{“id”:”4f8lg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:” 1-\u0639\u0628\u0648\u0631 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631 \u06af\u0627\u0632\u06cc…

آزمون آیین نامه اصلی 15-15

{“questions”:{“b2joc”:{“id”:”b2joc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062d\u0642 \u062a\u0642\u062f\u0645 \u0639\u0628\u0648\u0631 \u0628\u0627…

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.