آزمون آیین نامه اصلی 4-4

تابلوی مثلث متساوی الاضلاع نشسته روی قاعده برای…است

درست! غلط !

تابلوی جاده باریک میشود کدام تابلوی زیر است ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

کدام یک از گزینه های زیر ناصحیح است؟

درست! غلط !

حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در………است

درست! غلط !

کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح است؟

درست! غلط !

چرا در سطح جاده های خیس ، برفی ، لغزنده باید از دنده سنگین استفاده کرد؟

درست! غلط !

برای بهبود وضع ترافیک کدامیک از کارهای زیر را باید انجام داد؟

درست! غلط !

تابلو به شکل پنج گوشه با نقطه راس فوقانی برای……..می باشد.

درست! غلط !

آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی است؟

درست! غلط !

زمانی که در یک جاده دو طرفه در حال حرکت هستید و اتومبیلی بدون رعایت فاصله جلوی شما قرار گیرد چه اقدامی باید انجام دهید؟

درست! غلط !

مفهوم تابلو شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

دور زدن در کدام یک از موارد زیر ممنوع است؟

درست! غلط !

مفهوم شکل زیر چیست؟

درست! غلط !

تابلو جاده دو طرفه کدام است؟

درست! غلط !

کدام گزینه نشان دهنده ی تابلوی عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع میباشد ؟

درست! غلط !

در تقاطع شکل زیر حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟

درست! غلط !

بر روی یک راه لغزنده قسمت عقب اتومبیل شما به سمت راست میلغزد،چکار باید انجام دهید؟

درست! غلط !

کدام گزینه در مورد حداقل فاصله طول ایمن با خودروی جلوئی در شرایط برف صحیح نمی باشد؟

درست! غلط !

راننده اتومبیلی که به گذر گاه هم سطح راه آهن می رسد چه کار باید انجام دهد؟

درست! غلط !

مفهوم شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

مفهوم رنگ سیاه و سفید در علائم راهنمایی رانندگی چیست؟

درست! غلط !

زمان رسیدن به محل تصادف چه اقداماتی باید انجام داد؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

حساس و میزان نبودن ترمز پائی….. و جزء جرایم رانندگی می باشد

درست! غلط !

حق تقدم عبور عبارت است از……

درست! غلط !

در کدام محل نباید پارک کرد؟

درست! غلط !

تابلو خروج از آزاد راه ۳۰۰ متر کدام تابلو است؟

درست! غلط !

خط…خط کشی عرضی است که در ورودی تقاطع و بمنظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذر گاه پیاده در سطح راه ترسیم میشود.

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

آزمون آیین نامه اصلی 4-4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا