آزمون آیین نامه اصلی 7-7

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

چرا باید در هنگام رانندگی توجه به جلو واطراف داشته باشیم؟

درست! غلط !

چه مواقعی باید بیش از حد مراقب موتور سیکلت سوارها و دوچرخه سوارها باشید؟

درست! غلط !

در یک تقاطع در حال رانندگی هستید با چراغ های قرمز چشمک زن مواجه میشوید چکار میکنید؟

درست! غلط !

راننده قبل از حرکت اتومبیل موظف است…..

درست! غلط !

آیا رانندگان وسایل نقلیه امدادی در هنگام ماموریت مجاز به عبور از محل ممنوع می باشند؟

درست! غلط !

وسیله نقلیه ای که در حال حرکت است،حق تقدم عبور دارد بر……

درست! غلط !

آزمون آیین نامه اصلی 7-7
اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید