آزمون آیین نامه اصلی 2-2

کدام مورد زیر علت تصادف با اتومبیل جلوئی است؟

درست! غلط !

مفهوم خطوط شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

اگر هنگام رانندگی در سراشیبی کلاج را پایین نگه داریم چه میشود؟

درست! غلط !

حق تقدم عبور در تصویر زیر با کدام است ؟

درست! غلط !

چرا نباید مدت زیادی پای خود را روی کلاج نگهدارید؟

درست! غلط !

تنها برای انجام چه مواردی می توانید به رانندگان و عابرین با چراغ بزرگ علامت دهید؟

درست! غلط !

در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است؟

درست! غلط !

در بزرگراه اتومبیل شما دچار نقص فنی میشود برای هشدار به وسائط نقلیه دیگر تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟

درست! غلط !

در یک منطقه مسکونی و شهری در حال حرکت هستید، به یک سرعت گیر نزدیک میشوید .چکار می کنید؟

درست! غلط !

چرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیر ترند؟

درست! غلط !

وقتی در خط عبوری که حرکت میکنید اتومبیل ها توقف کرده باشند و راه مسدود شده باشد چه کار باید کرد؟

درست! غلط !

چه موقع می توانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟

درست! غلط !

معنی تابلوی زیر چیست ؟

درست! غلط !

مفهوم تابلو زیر چیست ؟

درست! غلط !

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند وارد خیابان مجاور شوند حق تقدم با کدام است؟

درست! غلط !

در گذرگاه پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی نداشته باشد حق تقدم عبور با کیست؟

درست! غلط !

گواهینامه رانندگی را بنا به در خواست چه کسی باید ارائه داد؟

درست! غلط !

تابلوی شکل زیر به چه معناست ؟

درست! غلط !

کدام گزینه نشان دهنده ی تابلوی عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع میباشد ؟

درست! غلط !

حداکثر سرعت در جاده های اصلی برون شهری چند کیلومتر است؟

درست! غلط !

در میدان ها حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟

درست! غلط !

در چند متر مانده به پیچ ها سبقت ممنوع است؟

درست! غلط !

معنی تابلوی زیر چیست ؟

درست! غلط !

در برخورد راه اصلی با فرعی حق تقدم عبور با کیست؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

درست! غلط !

پایین بودن کدام یک از موارد زیر می تواند منجر به حادثه شود؟

درست! غلط !

موقعی که اتومبیل خود راپارک میکنید، نبایستی …

درست! غلط !

مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

درست! غلط !

آیا رانندگان وسایل نقلیه امدادی در هنگام ماموریت مجاز به عبور از محل ممنوع می باشند؟

درست! غلط !

معنی تابلو زیر چیست ؟

درست! غلط !

آزمون آیین نامه اصلی 2-2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا