درست! غلط !

کدامیک از موارد زیر در خصوص نقاط کور در وسایل نقلیه صحیح نمی باشد؟

نتیحع1
اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید