0

آزمون ها

آزمون آیین نامه اصلی 2-2

{“questions”:{“5aceo”:{“id”:”5aceo”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/adriver.ir\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/\u0622\u0632\u0645\u0648\u0646-\u0622\u06cc\u06cc\u0646-\u0646\u0627\u0645\u0647-\u0627\u0635\u0644\u06cc-2-21.png”,”imageId”:”4813″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0645\u0641\u0647\u0648\u0645 \u062a\u0627\u0628\u0644\u0648\u06cc \u0632\u06cc\u0631 \u0686\u06cc\u0633\u062a \u061f”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“k6pmb”:{“id”:”k6pmb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1- \u062d\u0642 \u062a\u0642\u062f\u0645 \u0639\u0628\u0648\u0631…

What’s hiding on the other side?

{“questions”:{“0efst”:{“id”:”0efst”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/adriver.ir\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/\u0622\u0632\u0645\u0648\u0646-\u0622\u06cc\u06cc\u0646-\u0646\u0627\u0645\u0647-\u0627\u0635\u0644\u06cc-2-1110.jpg”,”imageId”:”4748″,”frontDesc”:”In ancient times cats were worshipped as gods;…

آزمون آیین نامه اصلی 1-1

{“questions”:{“swpmx”:{“id”:”swpmx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0632\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0641\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0637\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0647\u0648\u0634\u06cc\u0627\u0631\u06cc…

{“questions”:{“fmudk”:{“id”:”fmudk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/adriver.ir\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/44577956.jpg”,”imageId”:”4644″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:”\u06a9\u062f\u0627\u0645\u06cc\u06a9 \u0627\u0632 \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u0632\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0646\u0642\u0627\u0637 \u06a9\u0648\u0631…

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.